Σύγχυση επικρατεί στους κατοίκους των Οινοφύτων για την ποιότητα του νερού που τρέχει στη βρύση τους.